International Association of Educators   |  ISSN: 1308-951X

Original article | International Journal of Research in Teacher Education 2017, Vol. 8(1) 8-1

A Comparative Analysis of Teacher Education Systems

Hakan Karatas, Mehtap Bademcioglu & Suleyman Celik

pp. 8 - 1   |  Manu. Number: ijrte.2017.002

Published online: October 28, 2017  |   Number of Views: 323  |  Number of Download: 736


Abstract

The purpose of this study is to examine current English as a foreign language education programs in Australia, Austria, Belgium (Flemish and French Community), Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, England, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Scotland, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Swiss, Turkey, US, Brazil and Russia. And, it is expected to contribute to the teacher training programs in Turkey. And, the method of this study is reviewing of literature. At the end of the study, it is concluded that these countries have different objectives of teacher education systems according to their economic, cultural, and social status.

Keywords: education systems, teacher education, comparative analysis

Özet

Bu çalışmanın amacı, Avusturalya, Avusturya, Belçika (Flaman ve Fransız bölgeleri), Kanada, Şili, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İngiltere, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Kore, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İskoçya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Amerika, Brezilya ve Rusya’daki mevcut öğretmen yetiştirme sistemlerini incelemektir. Çalışma, yazın tarama yöntemine dayalı olarak yapılmıştır. Çalışmanın sonunda, ele alınan ülkelerin ekonomik, kültürel ve sosyal durumlarının, öğretmen yetiştirme amaçlarını farklı şekillerde etkilediği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: eğitim sistemleri, öğretmen eğitimi, karşılaştırmalı analiz

Keywords: Hakan Karatas


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Karatas, H., Bademcioglu, M. & Celik, S. (2017). A Comparative Analysis of Teacher Education Systems. International Journal of Research in Teacher Education, 8(1), 8-1.

Harvard
Karatas, H., Bademcioglu, M. and Celik, S. (2017). A Comparative Analysis of Teacher Education Systems. International Journal of Research in Teacher Education, 8(1), pp. 8-1.

Chicago 16th edition
Karatas, Hakan, Mehtap Bademcioglu and Suleyman Celik (2017). "A Comparative Analysis of Teacher Education Systems". International Journal of Research in Teacher Education 8 (1):8-1.

References
 1. Akpınar, B., Turan, M., & Tekataş, H. (2004). Öğretmen adaylarının gözüyle sınıf öğretmenlerinin yeterlilikleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.  [Google Scholar]
 2. Aldemir, A. Y. (2010). Türkiye ve Japonya’da İngilizce öğretmeni yetiştirme sistemlerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. [Google Scholar]
 3. Aykaç, N., Kabaran, H., & Bilgin, H. (2014). Türkiye’de ve bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki öğretmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi: Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere ve Türkiye örneği. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (3), 279-292.  [Google Scholar]
 4. Balcı, A. (2006). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: PegemA. [Google Scholar]
 5. Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı eğitim. Ankara: PegemA. [Google Scholar]
 6. EACEA (2013). Key data on teachers and school leaders in Europe. [Google Scholar]
 7. Erdoğan, İ. (2006). Çağdaş eğitim sistemleri (6th ed.). İstanbul: Sistem. [Google Scholar]
 8. Erkoç, Z. (2011). Okullarda öğretmen ve yönetici yetkinlikleri: Yüksek performanslı öğretmen ve yönetici yaratmak. İstanbul: Türkiye Özel Okullar Birliği. [Google Scholar]
 9. Erkuş, A. (2005). Bilimsel araştırma sarmalı. Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 10. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/44/01/180267/icerikler/ygs-ve-lys-hakkinda-merak-edilenler_63205.html (Retrieved May 9, 2015). [Google Scholar]
 11. http://www.osym2015.com/node/692 (Retrieved May 1, 2015). [Google Scholar]
 12. ILO/UNESCO (1994). Report of the joint ILO/UNESCO committee of experts on the application of the recommendation concerning the status of teachers (CEART). Geneva. [Google Scholar]
 13. Ingersoll, R. (2007). A comparative study of teacher preparation and qualifications in six nations. (CPRE Policy Brief RB-47). Philadelphia, PA: Consortium for Policy Research in Education. [Google Scholar]
 14. KPSS Kılavuzu (2015). Kamu personel seçme sınavı kılavuzu. Retrieved from: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/KPSS/KPSSLISANSKILAVUZU20150522.pdf (Retrieved June 2, 2015). [Google Scholar]
 15. OECD (2012). Education at a glance 2012: OECD indicators. OECD Publishing. [Google Scholar]
 16. OECD (2014). Education at a glance 2014: OECD indicators. OECD Publishing. [Google Scholar]
 17. Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage. [Google Scholar]
 18. Robbins, L. (1969). Çeşitli ülkelerde yükseköğretim. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 19. Sağlam, M. (1999). Avrupa ülkelerinin eğitim sistemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 20. Sağlam, M., & Kürüm, D. (2005). Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde öğretmen eğitiminde yapısal düzenlemeler ve öğretmen adaylarının seçimi. Milli Eğitim Dergisi, 167. [Google Scholar]
 21. Semerci, N. (2000). Japonya ve Almanya eğitim sistemine genel bir bakış: Öğretmen eğitimi açısından Türkiye ile karşılaştırma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 159-168. [Google Scholar]
 22. Sözer, E. (1991). Türk üniversitelerinde öğretmen yetiştirme sistemlerinin öğretmenlik davranışlarını kazandırma yönünde etkililiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi. [Google Scholar]
 23. Sutton, M. et al. (2006). Comparative education, area studies and the disciplines/ First round response. Comparative Education View, 50 (1), 125-148. [Google Scholar]
 24. Şahin, İ., & Shelley, M. (2008). Considering students’ perceptions: distance education student satisfaction model. Educational Technology & Society (ET&S), 11 (3), 216-223. [Google Scholar]
 25. Türkoğlu, A. (1985). Fransa, İsveç ve Romanya eğitim sistemleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Basımevi. [Google Scholar]
 26. UNESCO (1955). World survey of education. Paris. [Google Scholar]
 27. Ültanır, G. (2000). Karşılaştırmalı eğitim yönetimi. Ankara: Eylül. [Google Scholar]
 28. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin [Google Scholar]